Προφίλ

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Το προφίλ μας

Το δικηγορικό μας γραφείο αποτελείται από επιστήμονες, ιδιαίτερα καταρτισμένους, οι οποίοι, διαμορφώνουν νομολογία και επιμορφώνονται διαρκώς, παρακολουθώντας ενεργά όλες τις νομοθετικές και δικαστικές εξελίξεις, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικότερης δικαστικής προστασίας στους εντολείς μας. Το γραφείο μας χαρακτηρίζεται από έντονη οργάνωση, αυστηρή μεθοδικότητα και σχολαστική μελέτη κάθε υποθέσεως, ενώ είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Έχοντας πολυετή εμπειρία, παρέχουμε εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των εντολέων μας και στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Είναι Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Science) του Παντείου Πανεπιστημίου (με κατεύθυνση Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση). Είναι ο επικεφαλής του γραφείου μας.

Ασχολείται με όλο το φάσμα του Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου, παρέχοντας υψηλού επιπέδου δικαστικές και εξωδικαστικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι έχει διδαχθεί και το θεσμό της Διαμεσολάβησης (Mediation) και ειδικότερα έχει λάβει τη βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών από τον Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει αναγνωριστεί ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει μετεκπαιδευτεί:

Στον ειδικό τομέα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης από το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, Προμηθέας.

Στον ειδικό τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, Νίκη.

Στον ειδικό τομέα της κτηματολογικής διαμεσολάβησης από τον Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Έχει αναπτύξει μόνιμη συνεργασία με διακεκριμένα νομικά περιοδικά (ιδίως Νομικό Βήμα, στο οποίο είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Επισκόπηση Οικονομικού Δικαίου, κ.λπ.) και τράπεζες νομικών πληροφοριών (ιδίως ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΝΟΜΟΣ), συγγράφοντας μελέτες, δημοσιεύοντας και σχολιάζοντας επίκαιρες δικαστικές αποφάσεις, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στη νομική ιστοσελίδα analuseto.gr.

Επιπλέον, έχει επιμορφωθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη και τη TÜV AUSTRIA HELLAS στο αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation).

Έχει διδάξει Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο στη βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου και τέλος, υπό την αιγίδα του κορυφαίου εκδοτικού οίκου, Νομική Βιβλιοθήκη, παραδίδει εκπαιδευτικά σεμινάρια/προγράμματα σε δικηγόρους επί σύγχρονων θεμάτων αστικού και εμπορικού δικαίου καθώς και πολιτικής δικονομίας.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Σπυρίδων Σκιαδόπουλος

Είναι Δικηγόρος Κέρκυρας και μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης του γραφείου μας, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Laws) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με κατεύθυνση Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο). Ασχολείται κατά βάση με το Δημόσιο και Ποινικό Δίκαιο καθώς και με το Δίκαιο των Προσωπικών Δεδομένων. Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ενώ είναι διαχειριστής της νομικής ιστοσελίδας analuseto.gr.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Αναστασία (Ναταλία) Γκίκα

Είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και μόνιμη εξωτερική συνεργάτης του γραφείου μας, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Laws) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με κατεύθυνση Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο). Ασχολείται κατά βάση με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Νικόλαος Ανδρικόπουλος

Δικαστικός επιμελητής Εφετείου Αθηνών, επιδόσεις εξωδίκων και δικαστικών δικογράφων, εκτελέσεις, εξώσεις, κατασχέσεις, έρευνες σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Χρήστος Λίτσιος

Δικαστικός επιμελητής Εφετείου Αθηνών, επιδόσεις εξωδίκων και δικαστικών δικογράφων, εκτελέσεις, εξώσεις, κατασχέσεις, έρευνες σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Δικηγορικό Γραφείο Σωκράτη Τσαχιρίδη και Συνεργατών

Τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις και διακρίσεις

Σπουδές

Εξειδικεύσεις

Συμμετοχές