Άμυνα σε αγωγές κληρονομικού δικαίου

Το κληρονομικό δίκαιο είναι υποκατηγορία του αστικού δικαίου και ρυθμίζεται από τα άρθρ. 1710 επ. ΑΚ. Οι υποθέσεις που άπτονται του κληρονομικού δικαίου απασχολούν πολύ στην πράξη και απαιτούν ειδική γνώση του αντικειμένου και λεπτούς νομικούς χειρισμούς στην πράξη.

Το δικηγορικό μας γραφείο, διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση, εξειδικεύεται στις υποθέσεις του κληρονομικού δικαίου και είναι σε θέση να σας υποστηρίξει επί αγωγής που ασκήθηκε σε βάρος σας και σχετίζεται ιδίως με προσβολή διαθήκης, προσβολή νόμιμης μοίρας, υποχρέωση συνεισφοράς, μέμψη άστοργης δωρεάς κ.λπ. Αφού μελετήσουμε με προσοχή το δικόγραφο της αγωγής και μας εκθέσετε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά από τη δική σας πλευρά, εμείς θα φροντίσουμε να καταστρώσουμε με πολύ προσοχή και ιδιαίτερη επιμέλεια την άμυνά μας αποσκοπώντας στην απόρριψη της ασκηθείσας σε βάρος σας αγωγής.

Απαιτείται λεπτομερής παράθεση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και ενδελεχής έρευνα και εις βάθος μελέτη της θεωρίας και της νομολογίας. Με το δικόγραφο που θα συντάξουμε για λογαριασμό σας θα αποκαταστήσουμε την ιστορική πραγματικότητα και θα αρνηθούμε αιτιολογημένα την ένδικη αγωγή και θα προβάλλουμε όλες τις ενστάσεις μας και τέλος θα ζητήσουμε την καταδίκη του αντιδίκου σας στη δικαστική σας δαπάνη. Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε ιδίως α) αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, β) το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα, γ) αντίγραφο της αγωγής, δ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου, ε) πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, στ) αντίγραφο διαθήκης, αν έχει δημοσιευτεί και τέλος να μας καταγράψετε την κληρονομιά του αποβιώσαντος.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *