Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 325/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στην οποία για λογαριασμό του γραφείου μας παραστάθηκε ο Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, ανεστάλησαν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που επίσπευσε τράπεζα σε βάρος εντολέως μας με τρεις διαφορετικές διαταγές πληρωμής, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας εφέσεως κατά της απορριπτικής αποφάσεως υπαγωγής στο ν. 3869/2010.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε όλους τους ισχυρισμούς του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη και ανέστειλε τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που είχε εκκινήσει η τράπεζα σε βάρος του εντολέα μας, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας εφέσεώς του για την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010, η οποία έχει οριστεί για να συζητηθεί στις αρχές του 2024. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, 1) από την αναγκαστική εκτέλεση που διενεργείται σε βάρος του εντολέα μας επίκειται κίνδυνος εκποίησης της περιουσίας του, τούτο δε θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντά του, και 2) πιθανολογείται η ευδοκίμηση της εκκρεμούς εφέσεώς του κατά της απορριπτικής αποφάσεως για την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010, προεχόντως για το λόγο ότι ναι μεν η αίτησή του για ρύθμιση των οφειλών του απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό λόγω δόλου, αλλά η εν λόγω ένσταση προτάθηκε όλως αορίστως από την πιστώτρια τράπεζα, η οποία δεν ανέφερε όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία για τη θεμελίωση του ορισμένου της εν λόγω ενστάσεως. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Δικαστήριο ανέστειλε όλες τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που ξεκίνησε η τράπεζα σε βάρος του εντολέα μας, ώστε να μην καταστεί άνευ αντικειμένου η εκκρεμής σε δεύτερο βαθμό αιτήσή του για την υπαγωγή στο ν. 3869/2010, η οποία πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. 

Το γραφείο μας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση σε θέματα άμυνας κατά αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι σε θέση να προασπίσει και να προστατέψει τα δικαιώματά των δανειοληπτών με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *