Δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Για τις αναγνωριστικές αγωγές και για τις καταψηφιστικές αγωγές, στις οποίες γινόταν τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης τέλους δικαστικού ενσήμου για το παραδεκτό της συζήτησης της υπόθεσης. Πλην όμως με το άρθρ. 42 του ν. 4640/2019 ψηφίστηκε πως, για τις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, είτε έχουν εξαρχής τέτοιο αίτημα, είτε τρέπονται από καταψηφιστικές σε αναγνωριστικές, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης τέλους δικαστικού ενσήμου. Αυτή η αιφνίδια αλλαγή επικρίθηκε έντονα από το δικηγορικό σώμα, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, δεδομένου ότι η ψήφιση της πιο πάνω τροποποίησης έγινε χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με την νομική κοινότητα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές καλής νομοθέτησης, ουδόλως συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη και τέλος αποθαρρύνει και εμποδίζει σημαντικά τους πολίτες να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στα Δικαστήρια.

Μοναδική ελπίδα ήταν είτε να επέλθει νέα τροποποίηση, λόγω της έντονης αντίδρασης του δικηγορικού σώματος, είτε η παραπάνω ρύθμιση να κριθεί αντισυνταγματική από τη νομολογία των Δικαστηρίων. Ευτυχώς, τα Δικαστήρια κράτησαν ορθή στάση επιδεικνύοντας ορθά αντανακλαστικά, καθώς με σωρεία αποφάσεων έκριναν την ως άνω ρύθμιση ως αντισυνταγματική απορρίπτοντας την εφαρμογή της.

Ενδεικτικά αναφέρεται η υπ’ αριθ. απόφαση του 2/2021 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, αδημ. και η υπ’ αριθ. 3587/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αδημ., στις οποίες συνέβαλε με παράθεση πληθώρας επιχειρημάτων ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *