Αίτηση απαλλαγής κατ’ άρθρο 11 του ν. 3869/2010

Ο ν. 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει, κατά το δυνατόν, από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται, όμως, στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή υπόλοιπά τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίησή τους, βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. 

Για να επέλθει η απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του προϋποτίθεται κανονική εκτέλεση από αυτόν των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση, κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 8 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 3869/2010. Μάλιστα, η απαλλαγή του οφειλέτη επέρχεται ανεξαρτήτως από την τήρηση της ρύθμισης του άρθρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Τα παραπάνω προκύπτουν από το σαφές γράμμα του άρθρ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο, η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 8 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 3869/2010. Για την απαλλαγή του οφειλέτη ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Αντικείμενο της συζήτησης είναι η διαπίστωση από το Δικαστήριο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του οφειλέτη. Ενδιαφερόμενος, συνήθως, για την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας είναι ο οφειλέτης, ο οποίος, νομιμοποιούμενος προς τούτο, υποβάλλει δε στο αρμόδιο Δικαστήριο σχετική αίτηση, για τη διαπίστωση της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεων που του είχαν επιβληθεί, δυνάμει δικαστικής απόφασης και την, συνεπεία τούτου, επελθούσα απαλλαγή. Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει στον αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση και ορίζεται δικάσιμος, όπως επίσης, ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η αίτηση, γιατί αυτά έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον. Η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αίτησης στους πιστωτές ορίζεται του άρθρ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά προκύπτει και από το άρθρ. 748 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Τα πρόσωπα αυτά συνήθως είναι οι πιστωτές που μετείχαν στη ρύθμιση. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να κοινοποιείται και στους εγγυητές και στους συνοφειλέτες (άρθρ. 12 του ν. 3869/2010). Αν το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της υποθέσεως, κρίνει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, δέχεται την αίτηση, πιστοποιώντας την απαλλαγή από τα υπόλοιπα των χρεών, δηλαδή την απόσβεση ή άφεση του χρέους, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ν. 3869/2010. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι κατά τη φύση της αναγνωριστική και όχι διαπλαστική και οριστική, υποκείμενη σε έφεση από νομιμοποιούμενο διάδικο (Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2016, σελ. 384 επ., Μακρής, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 3869/2010, 2010, παρ. 152 έως 156, Αρβανιτάκης, Το διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010, Αρμ 2010, 1461 επ., Σιβιτανίδης, Ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με τον ν. 3869/2010, ΝοΒ 2011, 656 επ.). Η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ως προϋπόθεση της απαλλαγής του, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, απαιτεί, βέβαια, την εντός του ταχθέντος με την απόφαση του Δικαστηρίου χρονικού διαστήματος καταβολή των ορισθέντων ποσών. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η έννομη συνέπεια της απαλλαγής του οφειλέτη, επέρχεται και αν αυτός εκπληρώσει τις επιβληθείσες σε αυτόν υποχρεώσεις νωρίτερα, δηλαδή και πριν από την πάροδο του ορισθέντος δια της αποφάσεως διαστήματος (ΕιρΘεσ 5887/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Οράτε  την υπ’ αριθ. 3022/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,  στην οποία παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερρών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, την υπ’ αριθ. 24/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και την υπ’ αριθ. 3022/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε αντίγραφο της απόφασης ρύθμισης των οφειλών σας, όλες τις καταβολές που έχετε κάνει, φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας και το τελευταία σας εκκαθαριστικό σημείωμα και εμείς θα φροντίσουμε να συντάξουμε με προσοχή και επιμέλεια το δικόγραφο της αίτησης, που θα κατατεθεί στο Δικαστήριο.

2 σκέψεις για το “Αίτηση απαλλαγής κατ’ άρθρο 11 του ν. 3869/2010”

  1. Avatar
    Μιχάλης Ακαρεπης

    Μετά από την καταβολή όλων των δόσεων που επέβαλε το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με την αποφαση 53/2016 θά ήθελα να αιτηθω απαλλαγή από τό υπόλοιπο οφειλών σε Πειραιώς καιALPHA BANK (καταναλωτικό καί πιστωτική αντίστοιχα). Τί ενέργειες χρειάζονται???

    1. Σωκράτης Τσαχιρίδης

      Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε και να μας παραδώσετε όλες τις αποδειξεις των δόσεων καθώς και αντίγραφο της απόφασης και όλα τα υπόλοιπα θέματα θα τα αναλάβουμε εμείς. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2114005285.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *