Απόρριψη αίτησης συνεπιμέλειας-επικοινωνίας

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 316/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε πλήρως και ολοσχερώς η αίτηση του αντιδίκου πατέρα έναντι της εντολέως μας μητέρας για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο τους, ηλικίας περίπου δεκαπέντε μηνών.

Σημειώνεται ότι με προγενέστερη απόφαση απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ιδίου Δικαστηρίου κρίθηκε νόμιμη η μετεγκατάσταση της εντολέως μας από την Αλεξανδρούπολη σε άλλη επαρχιακή πόλη (παρά την όποια διχογνωμία υφίσταται στη νομολογία επί του εν λόγω ζητήματος) και της ανατέθηκε προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της, με αποτέλεσμα να μετακομίσει και να εγκατασταθεί στην πόλη καταγωγής της ήδη από τον Απρίλιο του 2022. Ο δε αντίδικος άσκησε την αίτηση συνεπιμέλειας-επικοινωνίας τον Μάιο του 2022, όχι στην (νέα) κατοικία της μητέρας, που τύγχανε και τόπος εκτέλεσης της απόφασης που θα όριζε συνεπιμέλεια-επικοινωνία, αλλά στην Αλεξανδρούπολη, με την οποία η εντολέως μας δεν έχει πλέον κανένα δεσμό. Ως εκ τούτου, η εν λόγω αίτηση του αντιδίκου απορρίφθηκε λόγω τοπικής αναρμοδιότητας και ο αντίδικος καταδικάστηκε στα δικαστικά έξοδα της εντολέως μας, χωρίς να έχει οιοδήποτε δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του. Για δε την (εκ νέου) άσκηση των δικαιωμάτων του πρέπει να αιτηθεί δικαστική αρωγή στα Δικαστήρια της κατοικίας της εντολέως μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας χειριστεί σημαντικό αριθμό υποθέσεων οικογενειακών διαφορών, εξειδικεύεται επί θεμάτων διαζυγίου συζύγων, επιμέλειας, διατροφής, συνεπιμέλειας, επικοινωνίας, μετοίκησης, ονοματοδοσίας, βάπτισης κ.λπ. ανήλικων τέκνων και είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντα των εντολέων μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *