Σωκράτης Τσαχιρίδης

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικα

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1720/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό των αιτούντων παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή αίτηση για χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο, ώστε οι γονείς του ανήλικου τέκνου ως ασκούντες απο κοινού την γονική μέριμνά του, να αποποιηθούν νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον …

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικα Διαβάστε Περισσότερα »

Προσβολή έκθεσης αυτοψίας

Σε περίπτωση που έχει γίνει έλεγχος σε ακίνητο ιδιοκτησίας σας και με βάση την έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε, σας επιβλήθηκε πρόστιμο για αυθαιρεσίες, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχει νόμιμος τρόπος για να αντιδράσετε και να ζητήσετε την ακύρωση της έκθεσης αυτοψίας και του προστίμου που σας επιβλήθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει με την …

Προσβολή έκθεσης αυτοψίας Διαβάστε Περισσότερα »

Προστασία οφειλετών από πτωχεύσεις

Με το ν. 4378/2020 περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη. Αναμένεται το νέο νομοθετικό πλαίσιο να τύχει ευρείας εφαρμογής από τους πιστωτές, οι οποίοι θα επιδιώκουν την πτώχευση του οφειλέτη. Πλην όμως ο οφειλέτης …

Προστασία οφειλετών από πτωχεύσεις Διαβάστε Περισσότερα »

Αγωγές αποζημίωσης έναντι τραπεζών και εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης από τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, που εκπροσωπούν ξένα funds, προς τους δανειολήπτες. Διαρκείς τηλεφωνικές οχλήσεις, επί καθημερινής βάσεως, πιέσεις και εν γένει συμπεριφορές που ξεπερνούν κατά πολύ τους παγιωμένους κανόνες ευγένειας. Όπως είναι λογικό, τέτοια συμβάντα φθείρουν ανεπανόρθωτα τους δανειολήπτες, τους καταρρακώνουν …

Αγωγές αποζημίωσης έναντι τραπεζών και εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων Διαβάστε Περισσότερα »

Προστασία προσωπικότητας πεθεράς από νύφη

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2687/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή η αίτηση της εντολέως μας για την προστασία της προσωπικότητάς της από τις προσβολές της καθ’ ης. Ειδικότερα, μετά την παραδοχή των ισχυρισμών που πρότεινε ο …

Προστασία προσωπικότητας πεθεράς από νύφη Διαβάστε Περισσότερα »

Δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Για τις αναγνωριστικές αγωγές και για τις καταψηφιστικές αγωγές, στις οποίες γινόταν τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης τέλους δικαστικού ενσήμου για το παραδεκτό της συζήτησης της υπόθεσης. Πλην όμως με το άρθρ. 42 του ν. 4640/2019 ψηφίστηκε πως, για τις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, είτε έχουν …

Δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου Διαβάστε Περισσότερα »

Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Με το ν. 4738/2021 προβλέπεται υποβολής πτώχευσης μικρού αντικειμένου για φυσικά πρόσωπα που η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, η αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Για να μπορέσουν τα νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν πτώχευση μικρού αντικειμένου απαιτείται να …

Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου Διαβάστε Περισσότερα »

Προστασία προσωπικότητας με ασφαλιστικά μέτρα

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2687/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή η αίτηση της εντολέως μας (πεθεράς) για προστασία της προσωπικότητάς της από την καθ’ ης (νύφη). Ειδικότερα, μετά την παραδοχή των ισχυρισμών που πρότεινε ο δικηγόρος …

Προστασία προσωπικότητας με ασφαλιστικά μέτρα Διαβάστε Περισσότερα »

Άμυνα κατά των ξένων funds

Με το ν. 4354/2015 και το ν. 3156/2003 δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις σε ξένα funds, τα οποία με τη σειρά τους αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι εταιρίες διαχείρισης έχουν την εξουσία να επιδιώκουν δικαστικά την …

Άμυνα κατά των ξένων funds Διαβάστε Περισσότερα »

Αναστολή εκτέλεσης λόγω άσκησης έφεσης του ν. 3869/2010

Η άσκηση έφεσης κατά απορριπτικής αποφάσεως του ν. 3869/2010 δεν εμποδίζει τους πιστωτές και εκκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους. Όμως, σε περίπτωση που οι πιστωτές ξεκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών και της περιουσίας τους ενώ σε προγενέστερο χρόνο οι δανειολήπτες έχουν ασκήσει έφεση και αναμένεται η …

Αναστολή εκτέλεσης λόγω άσκησης έφεσης του ν. 3869/2010 Διαβάστε Περισσότερα »