Σωκράτης Τσαχιρίδης

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης και ξένων funds βάσει του ν. 5072/2023

Τον Δεκέμβριο του 2023 ψηφίστηκε ο ν. 5072/2023 ο οποίος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη τήρηση της διαφάνειας εκ μέρους των διαχειριστών  και αγοραστών πιστώσεων και στην προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών. Βάσει του άρθρου 16 του Ν 5072/2023, οι διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων, δηλαδή οι εταιρείες διαχείρισης και τα ξένα funds, υποχρεούνται στις σχέσεις τους με […]

Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης και ξένων funds βάσει του ν. 5072/2023 Read More »

Μη ολοκληρωμένη μεταβίβαση μηχανής και οχήματος – Καταδίκη σε δήλωση βούλησης

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 106/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά, εκδοθείσας κατά τη τακτική διαδικασία, έγινε δεκτή αγωγή του εντολέα μας, για καταδίκη σε δήλωση βούλησης του εναγομένου και δη σε διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών και οποιασδήποτε άλλης αρχής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η νόμιμη

Μη ολοκληρωμένη μεταβίβαση μηχανής και οχήματος – Καταδίκη σε δήλωση βούλησης Read More »

ΜΠρΑθ 5944/2023 – Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ποσού 215.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 5944/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20-10-2023, έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής των εντολέων μας κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή που εκδόθηκαν από γνωστή εταιρία διαχείρισης για το ποσό των 215.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχτηκε πλήρως τους ισχυρισμούς που ανέπτυξε ο δικηγόρος, Σωκράτης Οδ. Τσαχρίδης

ΜΠρΑθ 5944/2023 – Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ποσού 215.000,00 ευρώ Read More »

Νέο ηχηρό μπλόκο από τα δικαστήρια στα ξένα funds

Σημαντική μερίδα των δικαστηρίων δεχόταν ότι τα ξένα funds δε νομιμοποιούνται να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (όπως επίδοση επιταγών προς πληρωμή, επιβολή κατασχέσεων και διενέργεια πλειστηριασμών) για δάνεια και πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν με το ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων. Ωστόσο, αναπτύχθηκε γρήγορα και αντίθετη άποψη που νομιμοποιούσε τα ξένα

Νέο ηχηρό μπλόκο από τα δικαστήρια στα ξένα funds Read More »

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης-μη διενέργεια πλειστηριασμού από fund

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1008/17-05-2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, ακυρώθηκε τόσο η επιβληθείσα επιταγή προς πληρωμή, όσο και η επιβληθείσα κατάσχεση σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας του εντολέως μας. Ειδικότερα, δυνάμει της ΜΠρΑθ 1008/2023, έγινε δεκτό, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών που πρότεινε ο Σωκράτης Οδ.

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης-μη διενέργεια πλειστηριασμού από fund Read More »

Αναστολή εκτέλεσης επιταγής πληρωμής ποσού 229.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2118/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης επιταγής προς πληρωμή ποσού περίπου 229.000,00 ευρώ που συνέταξε και επέδωσε γνωστή εταιρία διαχείρισης σε βάρος εντολέα μας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του, η οποία πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει. Είναι

Αναστολή εκτέλεσης επιταγής πληρωμής ποσού 229.000,00 ευρώ Read More »

Ακύρωση διαταγής πληρωμής εταιρίας διαχείρισης

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (η οποία δέχτηκε ότι οι εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται σε έκδοση διαταγών πληρωμής και κίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου (ν. 4354/2015 και ν. 3156/2003) που εφαρμόστηκε για την πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων), η πάγια θέση του δικηγορικού μας γραφείου

Ακύρωση διαταγής πληρωμής εταιρίας διαχείρισης Read More »

Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού για οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 41/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η διενέργεια του πλειστηριασμού που είχε προγραμματιστεί σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας εντολέως μας στην Αλεξανδρούπολη, λόγω πιθανολόγησης α) ευδοκίμησης της έφεσής που έχει οριστεί για να συζητηθεί εντός του Μαρτίου του 2023 και β)

Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού για οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ Read More »

Αναστολή εκτέλεσης κατά εταιρίας διαχείρισης για ποσό 153.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 786/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η αναγκαστική εκτέλεση που επίσπευσε γνωστή εταιρία διαχείρισης (για λογαριασμού ξένου fund) σε βάρος εντολέα μας. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης επί τιτλοποιημένων απαιτήσεων εκκρεμεί ενώπον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου

Αναστολή εκτέλεσης κατά εταιρίας διαχείρισης για ποσό 153.000,00 ευρώ Read More »

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 7960/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αδημ., 1) ανατέθηκε προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου τέκνου στον πατέρα, 2) διατάχθηκε η μετοίκηση της μητέρας από την οικογενειακή στέγη, η οποία παραχωρήθηκε στον πατέρα και 3) απειλήθηκε σε βάρος της μητέρας προσωπική κράτηση ενός μηνός και

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα Read More »