Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Εκπροσώπηση πολιτών και επιχειρήσεων ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών δύναται να εξελιχθούν ανώμαλα, είτε λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη (ιδίως μη πληρωμή μισθού, υπερωριών, επιδομάτων, αποζημίωσης απόλυσης), είτε λόγω

Περισσότερα

Έκδοση κληρονομητηρίου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας κατέθεσε έγγραφες προτάσεις ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Περισσότερα

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 898/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Περισσότερα
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας