Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που δεν άφησε διαθήκη, οι πλησιέστεροι συγγενείς καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι σε όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος. Ο νόμιμος και απολύτως ενδεδειγμένος τρόπος για τη διευθέτηση των κληρονομικών δικαιωμάτων είναι η κίνηση της διαδικασίας έκδοσης κληρονομητηρίου, που είναι διάταξη που εκδίδεται από το Δικαστήριο και πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα των κληρονόμων του θανόντος. Είναι νομική εργασία και απαιτείται υποχρεωτικά η σύμπραξη δικηγόρου.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει για εσάς τη σύνταξη αίτησης έκδοσης κληρονομητηρίου. Απαιτείται η προσκόμιση α) ληξιαρχικής πράξης θανάτου, β) πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και γ) πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης. Αφού μελετηθούν τα έγγραφα, συντάσσεται με προσοχή και επιμέλεια το δικόγραφο της αίτησης που κατατίθεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου της τελευταίας κατοικίας του θανόντος. Εν συνεχεία, αναρτάται η εν λόγω αίτηση για δέκα ημέρες στο χώρο του Δικαστηρίου και μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, το γραφείο μας αιτείται τα κατωτέρω πιστοποιητικά από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο και το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποβιώσαντος και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης των κληρονόμων του αποβιώσαντος από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του αποβιώσαντος και πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος των κληρονόμων του αποβιώσαντος από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο να καθυστερεί η έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια. Μετέπειτα, το γραφείο μας συντάσσει το δικόγραφο των προτάσεων με αναφορά όλων των πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων και προβαίνει σε κατάθεση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η υπόθεση χρεώνεται σε συγκεκριμένο Δικαστή, ο οποίος καλείται να εκδώσει το κληρονομητήριο. Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση του κληρονομητηρίου και αφού παρέλθουν είκοσι ημέρες, το γραφείο μας αιτείται πιστοποιητικό τελεσιδικίας για το εν λόγω κληρονομητήριο. Το πιστοποιητικό τελεσιδικίας συνοδεύει ουσιαστικά το κληρονομητήριο.

Το γραφείο μας είναι σε θέση έναντι εύλογης αμοιβής να σας συνδράμει γρήγορα και αποτελεσματικά στην διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου. Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μας προσκομίσετε, εκτός από τα ανωτέρω υπό στοιχεία α), β), και γ) έγγραφα, και αντίγραφο της ταυτότητάς καθώς και το τελευταίο εκκαθαριστικό σας σημείωμα.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *