Διαδικασία μεταβίβασης σήματος

Ο δικαιούχος ενός ήδη καταχωρημένου σήματος δύναται να προβεί σε εν λόγω ή εν μέρει (κατά ποσοστό) μεταβίβασή του σε τρίτο. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία για τη μεταβίβαση του σήματός σας.

Προς το σκοπό αυτό, απαιτείται να μας προσκομίσετε 1) τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου του σήματος και του προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί το σήμα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ) και 2) την απόφαση καταχώρησης του σήματος και εμείς θα φροντίσουμε να συντάξουμε με ιδιαίτερη προσοχή το απαιτούμενο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης του εν λόγω σήματος, στο οποίο θα εμπεριέχεται και σχετική πληρεξουσιότητα από αμφότερα τα μέρη προς εμάς για να προβούμε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ευόδωση του ως άνω σκοπού. Σημειώνεται ότι απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των συμβαλλόμενων μερών από δημόσια αρχή.

Περαιτέρω, απαιτείται η πληρωμή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 90,00 ευρώ, το οποίο θα φροντίσουμε να εκδώσουμε εμείς για λογαριασμό σας και η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού πληρωμής. Τέλος, θα συντάξουμε και την σχετική αίτηση που θα απευθύνεται στην αρμόδια Επιτροπή Σημάτων και αφού προβούμε στον απαιτούμενο έλεγχο στα βιβλία σημάτων της εν λόγω υπηρεσίας, θα καταθέσουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση του εν λόγω σήματος.

Στη πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε τα προσωπικά στοιχεία των συμβαλλόμενων μερών (αστυνομική ταυτότητα και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα) και την απόφαση καταχώρησης του σήματος.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *