Διαγραφή προστίμων ανυποταξίας

Το άρθρ. 4 παρ. 6 του Σ ορίζει “Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων”. Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η γενική υποχρέωση των Ελλήνων για εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που ο πολίτης δεν ενημερώνεται νόμιμα και εμπρόθεσμα για την υποχρέωσή του για στράτευση, λόγω α) σφάλματος της υπηρεσίας, β) ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος και γ) επίδοσης του σημειώματος κατάταξης σε εσφαλμένη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται αρμοδίως κατά την κρίσιμη ημερομηνία. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ο πολίτης να κηρυχθεί ανυπότακτος, να διώκεται ποινικά και του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 6.000,00 ευρώ.

Κατά του εν λόγω προστίμου ανυποταξίας χωρεί α) προσφυγή που ασκείται ενώπιον του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση του πολίτη η απόφαση επιβολής προστίμου και με την οποία αποδίδονται πλημμέλειες στην απόφαση επιβολής προστίμου,  β) αίτηση διαγραφής που ασκείται ενώπιον του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας βάσει της διατάξεως  του άρθρ. 70 του ν. 3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρ. 18 του ν. 4609/2019 και με την οποία αναπτύσσονται λόγοι ανυπέρβλητου κωλύματος και ανωτέρας βίας που κατέστησαν αδύνατη τη συμμόρφωση με το σημείωμα κατάταξης και γ) προσφυγή στα διοικητικά Δικαστήρια εντός προθεσμίας δύο μηνών  από την ημέρα που περιήλθε σε γνώση του πολίτη η απόφαση επιβολής προστίμου, με την οποία αναλύονται διεξοδικά νομικά σφάλματα που περιέχονται στην απόφαση επιβολής προστίμου.

Εφόσον σας έχει επιβληθεί πρόστιμο ανυποταξίας, τότε πρέπει να έρθετε άμεσα σε επαφή με το γραφείο μας, ώστε αφού γίνει διεξοδικό ραντεβού και αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για την υπόθεση, να καταλήξουμε στην ενέργεια που πρέπει να γίνει. Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε την απόφαση επιβολής προστίμου, αντίγραφο της αστυνομικής ή στρατιωτικής σας ταυτότητας, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα και τυχόν ιατρικά έγγραφα για εσάς και την οικογένειά σας και εμείς θα φροντίσουμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας.

 

 

 

 

 

1 σκέψη για το “Διαγραφή προστίμων ανυποταξίας”

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *