Επιδίκαση διατροφής ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 9292/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, επιδικάστηκε υπέρ της εντολέως μας για λογαριασμού του ανήλικού τέκνου της, το ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή και καταδικάστηκε ο αντίδικος στα δικαστικά έξοδα της εντολέως μας.

Καίτοι ο αντίδικος διέθετε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν αξιοποιούσε, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, κρίθηκε ότι “.. λαμβάνονται αυτά υπόψη για τον προσδιορισμό των οικονομικών του δυνατοτήτων, ως στοιχεία της περιουσίας του, χωρίς να απαιτείται η ανάλωση ή ρευστοποίηση αυτών (ΑΠ 272/2004 ΕλλΔνη 2004. 420, ΑΠ 1638/2002 ΕλλΔνη 2003. 293)”. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ο εναγόμενος είχε σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και διατηρούσε στο παρελθόν φροντιστήριο εκμάθησης αγγλικής γλώσσας στην Αθήνα, ενώ απασχολήθηκε στην καλλιέργεια μανιταριών. Μάλιστα, κρίθηκε ότι αποτελεί ιδρυτικό μέλος συνεταιριστικής επιχείρησης με αντικείμενο την υποστήριξη και ανάδειξη της παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα κυρίως μανιταριού. Προσέτι, κρίθηκε με την ΜΠρΑθ 9292/2022 ότι ο εναγόμενος εργαζόταν στον εν λόγω συνεταιρισμό, όχι απλά με σύμβαση εργασίας, αλλά ως μέλος του συνεταιρισμού λάμβανε ποσοστά επί των πωλήσεων, ενώ δεδομένου ότι, διέμενε με τη μητέρα του και τον αδελφό του στο σπίτι ιδιοκτησίας της μητέρας του, δεν επιβαρυνόταν με δαπάνη ενοικίου για την κάλυψη της στεγαστικής του ανάγκης. Κατόπιν όλων αυτών των στοιχείων, το Δικαστήριο όρισε την μηνιαία διατροφή του ανήλικο τέκνου των διαδίκων στο ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται εντατικά με ζητήματα οικογενειακού δικαίου, ιδίως υπό το ν. 4800/2021, ο οποίος επέφερε σημαντικές στις σχετικές ρυθμίσεις του ΑΚ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *