Έφεση κατά απορριπτικής αποφάσεως του ν. 3869/2010

Ο ν. 3869/2010 αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο αυστηρής αντιμετώπισης των οφειλετών που αιτούνται την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 στην προσπάθεια που καταβάλουν για να προστατεύσουν την πρώτη και κύρια κατοικία τους.

Ο βασικός λόγος που τα Δικαστήρια απορρίπτουν αιτήσεις των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων είναι η δόλια αδυναμία πληρωμής. Όμως, πριν το Δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη λόγω δόλιας αδυναμίας πληρωμής, θα πρέπει να εξετάσει ορισμένα θέματα επί της ενστάσεως των τραπεζών περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Πρώτον, αν η εν λόγω ένσταση προτάθηκε με τρόπο ορισμένο και σαφή τρόπο, με αναφορά όλων εκείνων των στοιχείων που αξιώνει η νομολογία του Αρείου Πάγου. Δεύτερον, αν ο πιστωτής απέδειξε τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην εν λόγω ένσταση, με προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, ο νομικός παραστάτης του οφειλέτη θα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο ο πιστωτής και το Δικαστήριο ερμήνευσαν και εφάρμοσαν ορθά την έννοια του δόλου, σύμφωνα με τους σκοπούς του ν. 3869/2010. Επιπλέον, θα πρέπει ο δικηγόρος του αιτούντος, να εξετάσει αν η ένσταση της δόλιας αδυναμίας πληρωμής προτείνεται καταχρηστικά από το πιστωτικό ίδρυμα, λόγω συνυπαιτιότητας και μη τήρησης της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού. Και τέλος, ο νομικός παραστάτης του δανειολήπτη θα πρέπει να εξετάσει αν το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και εκτίμησε ορθά όλες τις αποδείξεις που προσκομίστηκαν, ιδίως από την πλευρά του αιτούντος. 

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί αιτήσεώς για υπαγωγή στο ν. 3869/2010, αφού μας προσκομίσετε α) επικυρωμένο αντίγραφο της αιτήσεώς σας, β) επικυρωμένο αντίγραφο των προτάσεων και της προσθήκης – αντίκρουσης που καταθέσατε στο Δικαστήριο, γ) επικυρωμένο αντίγραφο των προτάσεων και των προσθηκών – αντικρούσεων των τραπεζών, δ) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών του Δικαστηρίου, ε) επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης και στ) όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που είχατε προσκομίσει στο πρωτόδικο Δικαστήριο, είμαστε σε θέση να συντάξουμε και να καταθέσουμε μία εμπεριστατωμένη έφεση κατά της απορριπτικής πρωτοβάθμιας αποφάσεως, αποσκοπώντας στη δικαίωσή σας στο δεύτερο βαθμό. Το γραφείο μας έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις του ν. 3869/2010 και σε δεύτερο βαθμό και είναι σε θέση να σας συνδράμει αποτελεσματικά. Σημειώνεται ότι η σύνταξη της εφέσεως είναι επίπονη νομική εργασία, την οποία είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε για εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας προσκομίστε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τέλος, δέον να τονιστεί ότι, η κατάθεση της εφέσεως δεν υποχρεώνει τις τράπεζες να μην προβούν σε νομικές ενέργειες μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο. Ωστόσο, αν μετά την άσκηση της εφέσεως, γίνει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια των τραπεζών εναντίον σας (ιδίως έκδοση και επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς πληρωμή), είμαστε σε θέση να προασπίσουμε τα δικαιώματά σας, ζητώντας προσωρινή δικαστική προστασία που θα σας προστατεύσει μέχρι να εκδοθεί απόφαση σε δεύτερο βαθμό. Τούτο επιτυγχάνεται με την άσκηση αιτήσεως αναστολής του άρθρ. 6 παρ. 5 του ν. 3869/2010. 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *