Έκδοση κληρονομητηρίου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας κατέθεσε έγγραφες προτάσεις ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση της εντολέως μας για έκδοση κληρονομητηρίου.

Ειδικότερα, μετά την παραδοχή των ισχυρισμών που πρότεινε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης και παρά το γεγονός ότι οι λοιποί πλησιέστεροι συγγενείς δε συνέπρατταν, ώστε να εκδοθεί κοινό κληρονομητήριο, το Δικαστήριο εξέδωσε κληρονομητήριο αποκλειστικά και μόνο υπέρ της εντολέως του γραφείου μας. Με την υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαυρίου πιστοποιήθηκε ότι η εντολέας μας είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος κατά ποσοστό 1/4 σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος, ο οποίος ήταν κάτοικος εν ζωή Λαυρίου και απεβίωσε χωρίς να καταλείπει διαθήκη. Πρόκειται για μια απόφαση που καταδεικνύει ότι, ακόμα και αν δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των κληρονόμων θανόντος, υπάρχουν τρόποι για την ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων που πηγάζουν από διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με επιτυχία ανάλογες υποθέσεις κληρονομικού δικαίου (έκδοση κληρονομητηρίου, δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθήκης, αγωγή συνεισφοράς, μέμψη άστοργης δωρεάς, αγωγή προσβολής νόμιμης μοίρας). Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος, β) πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, γ) φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, δ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σας σημείωμα και ε) διαθήκη, αν υπάρχει, και εμείς θα φροντίσουμε άμεσα να συντάξουμε ένα εμπεριστατωμένο δικόγραφο, ώστε να επιδιώξουμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας με τον καλύτερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *