Απρόβλεπτη επιδείνωση κατάστασης υγείας

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό του ενάγοντος παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, κρίθηκε ότι επί απρόβλεπτης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας παθόντα τροχαίου ατυχήματος, που επήλθε μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής για αποζημίωση, δύναται να επιδικαστεί πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, καθώς η ένδικη χειροτέρευση της κατάστασης της υγείας του ενάγοντος δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων, είναι νέο απρόβλεπτο πραγματικό περιστατικό που έλαβε χώρα μετά την κατάθεση της πρώτης αγωγής και συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο τροχαίο ατύχημα και την αδικοπρακτική συμπεριφορά της υπαίτιας οδηγού. 

Ο ενάγων υπέστη πρόσθετη ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην ταλαιπωρία, στην θλίψη, στην μείωση της αυτοπεποίθησής, στον φόβο, στο άγχος και στο ψυχικό άλγος που του προκλήθηκε συνεπεία των νέων και απρόβλεπτων πραγματικών περιστατικών και της βλάβης της υγείας του, που επήλθαν μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής, με αποτέλεσμα να επιδικαστεί ένα αξιόλογο ποσό ως πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή απόφαση που αποτελεί χρήσιμη νομολογία για υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς που αναδύουν επιζήμιες συνέπειες και μετά την άσκηση της αγωγής.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι, κατά τις θερινές του διακοπές ο ενάγων στερήθηκε το μεταφορικό του μέσο (το οποίο είχε καταστραφεί) και αναγκάστηκε να μισθώσει όχημα και για το λόγο αυτό του επιδικάστηκε το ποσό που κατέβαλα για μίσθωση μεταφορικού μέσου. Τέλος, μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής και με δεδομένο ότι ο ενάγων στερούταν της δυνατότητας χρήσης του οχήματός του, το οποίο καταστράφηκε, ως αναφέρθηκε και ανωτέρω, του επιδικάστηκαν έξοδα μεταφοράς με α) ταξί και β) μέσα μαζικής μεταφοράς, που προέκυψαν μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με επιτυχία κάθε απαίτησή σας που απορρέει από τροχαίο ατύχημα, εφόσον προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό υλικό (ιδίως ιατρικά έγγραφα, φωτογραφίες, μάρτυρες, αποδεικτικά εξόδων).

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *