Έξωση λόγω οφειλής ενοικίων

Η εκμίσθωση ενός ακινήτου μπορεί να εξελιχθεί με ανώμαλο τρόπο, ιδίως λόγω μη πληρωμής των ενοικίων από τον ενοικιαστή. Σε μία τέτοια περίπτωση ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να ακολουθήσει συγκεκριμένες δικαστικές διαδικασίες για τη βίαιη αποβολή του δύστροπου μισθωτή από το μίσθιο, καθώς το άρθρ. 574 ΑΚ ορίζει ότι, «Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος .. και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα». Πρώτο και βασικό βήμα είναι η σύνταξη και η επίδοση εξώδικης όχλησης – διαμαρτυρίας προς τον μισθωτή για την καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων. 

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν εξοφλήσει το σύνολο των οφειλόμενων ενοικίων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, δίνεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να κινηθεί εναντίον του δικαστικά, είτε με την ταχεία διαδικασία (άρθρ. 637 επ. ΚΠολΔ), υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων, είτε με τη κλασική διαδικασία ασκήσεως αγωγής (άρθρ. 215 ΚΠολΔ). Στην μεν πρώτη περίπτωση, η απόφαση εκδίδεται χωρίς ακρόαση του ενοικιαστή (ex parte). Εν συνεχεία ακολουθεί η επίδοση της απόφασης στον ενοικιαστή, ο οποίος αν δεν συμμορφωθεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών, ακολουθεί πλέον η διαδικασία της εξώσεως. Στη δε δεύτερη περίπτωση, με την άσκηση της εξωστικής αγωγής (άρθρ. 66 ΕισΚΠολΔ) ορίζεται ρητή δικάσιμος, στην οποία καλείται και ο μισθωτής. Σε αυτή την περίπτωση ο εκμισθωτής μπορεί να αξιώσει και πρόσθετη αποζημίωση (άρθρ. 601 ΑΚ), αν αποδείξει ότι θα μπορούσε να εκμισθώσει το μίσθιο με μεγαλύτερο μίσθωμα. Συζητείται η υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου και εν συνεχεία αναμένεται η έκδοση της αποφάσεως, η οποία μόλις εκδοθεί, επιδίδεται στον αντίδικο και μετά την παρέλευση τριών ημερών, γίνεται η διαδικασία της βίαιης αποβολής του ενοικιαστή. 

Αν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου, το οποίο εκμισθώνετε και ο μισθωτής καθυστερεί τα μισθώματα, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στο δικηγορικό μας γραφείο, προσκομίζοντας στην πρώτη μας συνάντηση το χειρόγραφο μισθωτήριο, το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ένα αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας καθώς και το τελευταίο εκκαθαριστικό σας σημείωμα και θα φροντίσουμε για την επίλυση της υπόθεσής σας. 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *