Επιμέλεια και διατροφή ανήλικων τέκνων

Όταν ένας γάμος δεν εξελίσσεται ομαλά, με αποτέλεσμα να έχει ατονήσει κάθε ίχνος ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού μεταξύ των συζύγων, η μητέρα έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά α) να της αναταθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, β) να της επιδικαστεί διατροφή για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων, γ) να μετοικήσει ο πατέρας από την μέχρι πρότινος οικογενειακή στέγη, η οποία παραχωρείται στην μητέρα για λογαριασμό των παιδιών και δ) να ζητήσει τη λύση του γάμου.

Οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες είναι 1) η κατάθεση και η συζήτηση αίτησης επιμέλειας, διατροφής και μετοίκησης, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και 2) η κατάθεση και η συζήτηση αγωγής επιμέλειας, διατροφής και διαζυγίου ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (διαδικασία οικογενειακών διαφορών).

Η κατάθεση αίτησης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προκρίνεται, καθώς υφίσταται επείγουσα περίπτωση, που συνίσταται στην άμεση και επιτακτική ανάγκη ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων των παιδιών. Η αίτηση επιμέλειας και διατροφής στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρ. 1485, 1486, 1489, 1493 και 1496, 1518, 340, 341 παρ. 1 και 345 ΑΚ καθώς και στα άρθρα 728 και 729 ΚΠολΔ, Λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέρον των παιδιών καθώς και η ικανότητα της μητέρας για αποτελεσματική επίβλεψη, φροντίδα και περιποίηση των παιδιών.

Όσον αφορά στο αίτημα διατροφής των παιδιών, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρ. 1486 ΑΚ, που ορίζει ότι, δικαίωμα διατροφής έχουν τα ανήλικα τέκνα που δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους από την περιουσία τους ή από κατάλληλη εργασία για την ηλικία τους, ενόψει και των βιοτικών συνθηκών και των αναγκών της εκπαίδευσής τους. Με άλλα λόγια, οι συνθήκες της ζωής του ανήλικου τέκνου αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για το ύψος του ποσού που θα επιδικαστεί. Οι όροι διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη, χωρίς να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις (ΜΠρΠειρ 403/2019, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΠ 416/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1681/2005 ΕλλΔνη 2006. 461, ΑΠ 1439/1990 ΝοΒ 39. 418, ΕφΔωδ 95/2006, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2261/1990 Αρμ 45. 557, ΕφΘεσ 3479/1990 Αρμ 45. 667, ΕφΘεσ 1655/1990 Αρμ 45. 560, ΕφΑθ 2176/1989 ΕλλΔνη 33. 179). Η συνεισφορά της μητέρας, που είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή και επίβλεψη του ανήλικου τέκνου, συνυπολογίζεται στην υποχρέωσή της προς διατροφή του ανηλίκου τέκνου. Για τον υπολογισμό του ποσού της διατροφής από το Δικαστήριο λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι πρότινος συνθήκες ζωής των παιδιών και ειδικότερα τα χρήματα που απαιτούνται για α) την κάλυψη της οικιστικής ανάγκης, πχ. μίσθωμα, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, κοινόχρηστες δαπάνες, υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου, β) τα έξοδα διατροφής (ιδίως σούπερ μάρκετ, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο), γ) δαπάνες μετακίνησης (συμμετοχή σε βενζίνη, ασφάλεια, επισκευές αυτοκινήτου, εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς), δ) ειδικές ανάγκες, πχ. προβλήματα υγείας, με ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα, ε) σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, πχ. αγορά σχολικών ειδών, φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, αθλητικές δραστηριότητες, χαρτζιλίκι, στ) έξοδα ένδυσης και υπόδησης. Για να μπορέσει το γραφείο μας να συντάξει και στοιχειοθετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σχετική αίτηση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο πατέρας υποχρεώνεται σε καταβολή διατροφής για τα ανήλικα τέκνα ανάλογα με τις δυνάμεις του (άρθρ. 1489 παρ. 2 ΑΚ). Σε περίπτωση που είναι σε γνώση της μητέρας τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του πατέρα (ιδίως εκκαθαριστικό σημείωμα, φορολογική δήλωση, δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση, μισθοδοσία, άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανών, ΕΝΦΙΑ), θα πρέπει να προσκομιστούν. Αντίστοιχα θα πρέπει να προσκομιστούν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία και για την μητέρα, προκειμένου να έχουμε συνολική εικόνα της υποθέσεως και να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 403/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ κρίθηκε ότι, το επίδομα ανήλικου τέκνου που δίδεται στην μητέρα ως νόμιμη αντιπρόσωπό του, λόγω της ανηλικότητάς του, δεν δύναται να αξιολογηθεί ως εισόδημα του παιδιού ή να προσμετρηθεί στη διατροφή του, ώστε να μειώσει την υποχρέωση διατροφής, η οποία βαρύνει τον υπόχρεο. Το Δικαστήριο, λόγω κατεπείγουσας ρύθμισης του ζητήματος της επιμέλειας και διατροφής των ανήλικων τέκνων, ως εκ της φύσεως του ασκούμενου ασφαλιστικού μέτρου (ΜΠρΑθ 9109/2014, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ), εκδίδει την απόφαση σε σύντομο χρονικό και εν συνεχεία ακολουθεί η άσκηση της αγωγής επιμέλειας, διατροφής και διαζυγίου.

Στην πρώτη μας συνάντηση καλό είναι να μας προσκομίσετε, πέρα από τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, και αντίγραφο ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη γάμου και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και θα φροντίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμάσουμε μία εμπεριστατωμένη αίτηση για επιμέλεια και διατροφή των ανήλικων τέκνων σας, με αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *