Δεκτή έφεση επί υποθέσεως τροχαίου ατυχήματος

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 6267/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, αδημ., στην οποία για λογαριασμό του εκκαλούντος παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η έφεση που ασκήθηκε κατά πρωτόδικης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο κατά το σχηματισμό της πρωτοβάθμιας κρίσης του όλως εσφαλμένα και παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε μετ’ επικλήσεως και πιο συγκεκριμένα τέσσερις ένορκες βεβαιώσεις, που ελήφθησαν νομίμως και εμπροθέσμως, οι μεν δύο πρώτες προς απόδειξη των αγωγικών ισχυρισμών, οι δε δύο τελευταίες προς αντίκρουση των ισχυρισμών των αντιδίκων.

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και ειδικά τις τέσσερις ένορκες βεβαιώσεις, να αυξήσει σημαντικά α) το επιδικασθέν ποσό για αποζημίωση πρόσληψης υποκατάστατης δύναμης (οικιακής βοηθού και αποκλειστικής νοσοκόμας), που παρείχε τις απαιτούμενες υπηρεσίες στον ενάγοντα, ήδη εκκαλούντα και β) το επιδικασθέν ποσό χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του ενάγοντος, ήδη εκκαλούντος. Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία του γραφείου μας, που καταδεικνύει ότι, όταν έχεις το δίκιο με το μέρος σου, πρέπει να το επιδιώκεις μέχρι το τέλος. Σαφώς οι αντίδικοι καταδικάστηκαν στη δικαστική δαπάνη του εκκαλούντος και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας και παράλληλα διατάχθηκε η επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον εκκαλούντα.

Το γραφείο μας, έχει όλη την αναγκαία τεχνογνωσία για να σας εκπροσωπήσει επιτυχώς σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων όλης της χώρας, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον σας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *