Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 898/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή η αίτηση της εντολέως μας για α) ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της και β) επιδίκαση προσωρινής διατροφής υπέρ του ανήλικου τέκνου της.

Ειδικότερα, μετά την παραδοχή όλων των ισχυρισμών που πρότεινε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, το Δικαστήριο 1) ανέθεσε προσωρινά την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στην μητέρα του, με το οποίο έχει συνδεθεί με ισχυρούς δεσμούς, 2) επιδίκασε υπέρ της μητέρας για λογαριασμού του ανήλικου τέκνου της μηνιαία διατροφή ποσού 600,00 ευρώ από επιδόσεως της αιτήσεως και μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της τακτικής αγωγής και 3) καταδίκασε τον καθ’ ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, που ορίστηκαν στο ποσό των 350,00 ευρώ.

Πρόκειται για μια σπουδαία απόφαση, καθώς το Δικαστήριο, εκτιμώντας ορθά τα ιδιαίτερα προβλήματα του ανήλικου τέκνου και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, επιδίκασε υπέρ της εντολέως του γραφείου μας, ως ασκούσας την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της, το ποσό των 600,00 ευρώ μηνιαίως ως προσωρινή διατροφή. Το ποσό των 600,00 ευρώ ως μηνιαία διατροφή ανήλικου τέκνου ηλικίας δώδεκα ετών είναι αξιόλογο για τα δεδομένα της νομολογίας των Δικαστηρίων της χώρας και αποτελεί δικαίωση για την εντολέα του γραφείου μας που μας εμπιστεύτηκε.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με επιτυχία ανάλογες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (μετοίκηση, επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία) Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) ληξιαρχική πράξη γάμου, γ) φωτοτυπία ταυτότητας, δ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, ε) δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση, στ) μισθοδοσία ή βεβαίωση ανεργίας) ζ) πίνακα με τα έξοδα του ανήλικου τέκνου σας, η) αποδεικτικά εξόδων (ιδίως ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, κοινόχρηστα, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, διαδικτύου και τηλεφώνου, αποδείξεις ιατρικών εξόδων, αποδείξεις εκμάθησης ξένης γλώσσας) και εμείς θα φροντίσουμε άμεσα να συντάξουμε ένα εμπεριστατωμένο δικόγραφο, ώστε να επιδιώξουμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας με τον καλύτερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *