Η επικοινωνία του πατέρα με τα ανήλικα τέκνα μετά το ν. 4800/2021

Κατά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης μεταξύ δύο συζύγων που έχουν αποκτήσει ανήλικα τέκνα, τα ζητήματα που απασχολούν κυρίως είναι η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των παιδιών. Με το ν. 4800/2021 αναμορφώθηκαν σημαντικά οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου ιδίως στο θέμα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα.

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 του ν. 4800/2021, σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου, που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις, είναι η εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανήλικου τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Ουσιαστικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο διευρύνθηκε επίσημα ο ρόλος του πατέρα στη ζωή του ανήλικου τέκνου του. Στην μέχρι πρότινος δικαστηριακή πρακτική συνηθιζόταν να ρυθμίζεται η συμμετοχή του πατέρα στην ζωή του παιδιού του δια του δικαιώματος επικοινωνίας από έξι μέχρι περίπου δέκα ώρες ανά εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το νέο άρθρ. 1511 ΑΚ, κατά το σχηματισμό της κρίσης του Δικαστηρίου σχετικά με το αίτημα επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί του προέχει το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στην φροντίδα του παιδιού τους, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς. Δηλαδή, οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποφυγή του φαινομένου της γονικής αποξένωσης.

Το άρθρ. 1520 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4800/2021 και ισχύει, ορίζει ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό και αυτό περιλαμβάνει βάσει του νέου πλαισίου τόσο τη φυσική παρουσία και επαφή του με το ανήλικο τέκνο, όσο και τη διαμονή του ανήλικου τέκνου στην οικία του πατέρα. Τέλος, σύμφωνα με το ν. 4800/2021, ο χρόνος επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου. Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι με τον. 4800/2021 διευρύνθηκε σημαντικά ο ρόλος του πατέρα στη ζωή του παιδιού του. Το μόνο που απομένει είναι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων από τα Δικαστήρια, τα οποία πρέπει να αρχίσουν να αναγνωρίζουν ένα πιο διευρυμένο ρόλο στον πατέρα της σύγχρονης εποχής. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τον καθορισμό αυξημένου πλαισίου επικοινωνίας του πατέρα με το παιδί του, είτε με τον καθορισμό συνεπιμέλειας του παιδιού από τους γονείς του, το οποίο βέβαια προϋποθέτει ότι οι σχέσεις μεταξύ των γονέων είναι αρμονικές, ώστε να υπάρχει το κατάλληλος έδαφος για αγαστή συνεργασία και συνεννόηση για τα θέματα της συνεπιμέλειας του παιδιού.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακρά πείρα επί υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4800/2021. Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε ιδίως α) αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, β) το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα, γ) ληξιαρχική πράξη γάμου και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού σας, δ) φωτογραφίες του σπιτιού σας και του δωματίου που έχετε δημιουργήσει για το παιδί σας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *