Άμυνα κατά των ξένων funds

Με το ν. 4354/2015 και το ν. 3156/2003 δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις σε ξένα funds, τα οποία με τη σειρά τους αναθέτουν τη διαχείριση των εν λόγω απαιτήσεων σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι εταιρίες διαχείρισης έχουν την εξουσία να επιδιώκουν δικαστικά την είσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζονται για λογαριασμό των ξένων funds. Δηλαδή, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων μπορούν να εκδώσουν διαταγές πληρωμής, να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (επίδοση επιταγής πληρωμή, αναγκαστική κατάσχεση, υλοποίηση πλειστηριασμού) σε βάρος των οφειλετών.

Πλην όμως οι οφειλέτες μπορούν να επιδιώξουν δικαστική προστασία έναντι των ενεργειών των ξένων funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Τούτο απαιτεί να μας προσκομίσετε α) όλες τις επιστολές που σας στάλθηκαν για τη μεταβίβαση των οφελών σας και την ανάθεση της διαχείρισης τους σε εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, β) κάθε σχετικό έγγραφο που σας επιδόθηκε για τη νομιμοποίηση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων και του ξένου fund και τέλος απαιτείται να γίνει από εμάς ενδελεχής έρευνα στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε τη νομική μας συμβουλή και να σας ενημερώσουμε αν έγινε με ορθό και νόμιμο τρόπο η μεταβίβαση των οφειλών σας στο ξένο fund και η ανάθεση της διαχείρισης τους στην εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Στην περίπτωση που υπάρχουν πλημμέλειες μπορούν να στραφούμε έναντι της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να προστατευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακρά εμπειρία και βαθιά γνώση για το θέμα της διαχείρισης απαιτήσεων από εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον εκδόθηκε σε βάρος σας διαταγή πληρωμής από εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο, ώστε να μεταβούμε στα Δικαστήρια και να λάβουμε αντίγραφο του πλήρη φακέλου που προσκόμισε η εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων για να πετύχει την έκδοση της εις βάρος σας διαταγής πληρωμής και να εξετάσουμε με λεπτομέρεια τα στοιχεία. και να συντάξουμε ανακοπή, αποσκοπώντας στην ακύρωση διαταγής πληρωμής. Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακρά εμπειρία επί θεμάτων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων.

Οράτε ενδεικτικά:

1. Την υπ’ αριθ. 1916/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ενημερωτικό σημείωμα Τσαχιρίδη με θέμα «Τιτλοποίηση απαιτήσεων (ν. 3156/2003): Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας κατά την έκδοσή της», ΝοΒ 2019. 57 επ., 

2. Την υπ’ αριθ. 337/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων σε δίκες του ν. 3869/2010», ΕφΑΔΠολΔ 2020. 533 επ.

3. Την υπ’ αριθ. 1272/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Η προβληματική της αντιπροσώπευσης της Τράπεζας από την Εταιρεία Διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 στις δίκες επί των ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής για απαιτήσεις, που ανήκουν στην Τράπεζα», ΝοΒ 2020. 1280 επ. 

4. Την υπ’ αριθ. 78/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη με θέμα «Προϋποθέσεις παραδεκτού δικαστικής παράστασης εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015», ΝοΒ 2020. 1649 επ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *