Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο

Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που ηττήθηκε στον δεύτερο βαθμό να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, το οποίο

Read More »

Διαδικασία μεταβίβασης σήματος

Ο δικαιούχος ενός ήδη καταχωρημένου σήματος δύναται να προβεί σε εν λόγω ή εν μέρει (κατά ποσοστό) μεταβίβασή του σε τρίτο. Είμαστε σε θέση να

Read More »

Αποζημίωση λόγω άδικης αναγκαστικής εκτέλεσης τράπεζας

Το γραφείο μας μέσω του δικηγόρου, Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην άσκηση αγωγής αποζημίωσης λόγω άδικης αναγκαστικής εκτέλεσης τράπεζας, εφόσον

Read More »

Προστασία πρώτης κατοικίας – ν. 4605/2019

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 3/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Aθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό του αιτούντος παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή η

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας