Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Έκδοση κληρονομητηρίου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας κατέθεσε έγγραφες προτάσεις ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 898/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »

Άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο

Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που ηττήθηκε στον δεύτερο βαθμό να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, το οποίο

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας