Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Για τις αναγνωριστικές αγωγές και για τις καταψηφιστικές αγωγές, στις οποίες γινόταν τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης

Read More »

Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Με το ν. 4738/2021 προβλέπεται υποβολή πτώχευσης μικρού αντικειμένου για φυσικά πρόσωπα που η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Ειδικότερα,

Read More »

Άμυνα κατά των ξένων funds

Με το ν. 4354/2015 και το ν. 3156/2003 δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις σε ξένα funds, τα

Read More »

Αναστολή εκτέλεσης λόγω άσκησης έφεσης του ν. 3869/2010

Η άσκηση έφεσης κατά απορριπτικής αποφάσεως του ν. 3869/2010 δεν εμποδίζει τους πιστωτές και εκκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους.

Read More »

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 4738/2020

Ο ν. 4738/2020  περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί πλέον το βασικό νομοθετικό εργαλείο αναδιάρθρωσης οφειλών σε τράπεζες, εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης οφειλών-funds,

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας