Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Άμυνα σε αγωγές κληρονομικού δικαίου

Το κληρονομικό δίκαιο είναι υποκατηγορία του αστικού δικαίου και ρυθμίζεται από τα άρθρ. 1710 επ. ΑΚ. Οι υποθέσεις που άπτονται του κληρονομικού δικαίου απασχολούν πολύ

Read More »

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου λιποταξίας

Σε βάρος εντολέως του δικηγορικού μας γραφείου επιβλήθηκε πρόστιμο λιποταξίας ποσού 6.000,00 ευρώ και παράλληλα κινήθηκαν οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, το πρόστιμο των

Read More »

Ακύρωση προστίμου αδήλωτης εργασίας

Στο άρθρ. 5 του ν. 4554/2018 ορίζεται ότι ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας