Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Με το ν. 4738/2021 προβλέπεται υποβολή πτώχευσης μικρού αντικειμένου για φυσικά πρόσωπα που η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Ειδικότερα,

Read More »

Άμυνα κατά των ξένων funds

Με το ν. 4354/2015 και το ν. 3156/2003 δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις σε ξένα funds, τα

Read More »

Αναστολή εκτέλεσης λόγω άσκησης έφεσης του ν. 3869/2010

Η άσκηση έφεσης κατά απορριπτικής αποφάσεως του ν. 3869/2010 δεν εμποδίζει τους πιστωτές και εκκινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών και της περιουσίας τους.

Read More »

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 4738/2020

Ο ν. 4738/2020  περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί πλέον το βασικό νομοθετικό εργαλείο αναδιάρθρωσης οφειλών σε τράπεζες, εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης οφειλών-funds,

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας