Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Εκπροσώπηση πολιτών και επιχειρήσεων ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών δύναται να εξελιχθούν ανώμαλα, είτε λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη (ιδίως μη πληρωμή μισθού, υπερωριών, επιδομάτων, αποζημίωσης απόλυσης), είτε λόγω

Read More »

Διαγραφή προστίμων ανυποταξίας

Το άρθρ. 4 παρ. 6 του Σ ορίζει “Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας, σύμφωνα με

Read More »

Έκδοση κληρονομητηρίου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας κατέθεσε έγγραφες προτάσεις ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 898/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας