Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Μη ολοκλήρωση μεταβίβασης οχήματος

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 49/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό του ενάγοντος παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε δεκτή

Read More »

Άμυνα σε αγωγές ενώπιον Δικαστηρίων

Όταν επιδίδεται μία αγωγή μέσω δικαστικού επιμελητή, δε χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία. Το πρώτο που πρέπει να κάνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο κατά

Read More »

Έκδοση πιστοποιητικών από τα Δικαστήρια

Με την πανδημία του κορονοϊού, Covid-19, έγινε μεγάλη προσπάθεια για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Έτσι, αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε αφενός μεν να

Read More »

Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που δεν άφησε διαθήκη, οι πλησιέστεροι συγγενείς καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι σε όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος.

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας