Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης των αποποιήσεων κληρονομίας, για το λόγο ότι οι θανόντες εμφανίζουν χρέη σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία

Read More »

Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 του ν. 4354/2015 η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά

Read More »

Άρση προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων

Δυνάμει των υπ’ αριθ. 2577Σ/2021 και 2578Σ/2021 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αδημ., έγιναν δεκτές αιτήσεις εντολέων μας για άρση προσημειώσεων υποθηκών συστημικής τράπεζας επί

Read More »

Άμυνα σε αγωγές κληρονομικού δικαίου

Το κληρονομικό δίκαιο είναι υποκατηγορία του αστικού δικαίου και ρυθμίζεται από τα άρθρ. 1710 επ. ΑΚ. Οι υποθέσεις που άπτονται του κληρονομικού δικαίου απασχολούν πολύ

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας