Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου λιποταξίας

Σε βάρος εντολέως του δικηγορικού μας γραφείου επιβλήθηκε πρόστιμο λιποταξίας ποσού 6.000,00 ευρώ και παράλληλα κινήθηκαν οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, το πρόστιμο των

Read More »

Ακύρωση προστίμου αδήλωτης εργασίας

Στο άρθρ. 5 του ν. 4554/2018 ορίζεται ότι ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή

Read More »

Εκπροσώπηση πολιτών και επιχειρήσεων ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών δύναται να εξελιχθούν ανώμαλα, είτε λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη (ιδίως μη πληρωμή μισθού, υπερωριών, επιδομάτων, αποζημίωσης απόλυσης), είτε λόγω

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας