Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που δεν άφησε διαθήκη, οι πλησιέστεροι συγγενείς καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι σε όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία του θανόντος.

Read More »

Απρόβλεπτη επιδείνωση κατάστασης υγείας

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό του ενάγοντος παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, κρίθηκε ότι επί

Read More »

Επιμέλεια και διατροφή ανήλικων τέκνων

Όταν ένας γάμος δεν εξελίσσεται ομαλά, με αποτέλεσμα να έχει ατονήσει κάθε ίχνος ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού μεταξύ των συζύγων, η μητέρα έχει το δικαίωμα

Read More »

Έφεση κατά απορριπτικής αποφάσεως του ν. 3869/2010

Ο ν. 3869/2010 αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο αυστηρής αντιμετώπισης

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας