Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Διαγραφή προστίμων ανυποταξίας

Το άρθρ. 4 παρ. 6 του Σ ορίζει “Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας, σύμφωνα με

Read More »

Έκδοση κληρονομητηρίου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4/2021 διάταξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, αδημ., στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας κατέθεσε έγγραφες προτάσεις ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 898/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, στην οποία για λογαριασμό της αιτούσας παραστάθηκε ο δικηγόρος του γραφείου μας, Σωκράτης Οδ. Τσαχιρίδης, έγινε

Read More »
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας