Επαγωγή κληρονομίας εξ αδιαθέτου και με διαθήκη

Ο θάνατος ενός συγγενικού προσώπου σαφώς και είναι δυσάρεστο γεγονός. Ωστόσο, όταν καταλαγιάζει η θλίψη, πρέπει να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την διευθέτηση της κληρονομιάς του αποβιώσαντος. 

Σε περίπτωση που ο θανών κατέλειπε διαθήκη, αυτή θα πρέπει να δημοσιευτεί και να κηρυχθεί κύρια από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς το άρθρ. 1774 εδ. α’ ΑΚ ορίζει ότι «Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί το θάνατο του διαθέτη να την εμφανίσει για δημοσίευση στον ειρηνοδίκη είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη είτε της δικής του διαμονής. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 1771 …», το δε άρθρ. 808 παρ. 1 ΚΠολΔ ορίζει ότι «Η δημοσίευση διαθήκης γίνεται με καταχώρισή της, ολόκληρης, στα πρακτικά του δικαστηρίου, στα οποία βεβαιώνονται και όλα τα εξωτερικά ελαττώματά της». Πρόκειται για απλή και σχετικά γρήγορη διαδικασία, στην οποία ενσωματώνεται και η διαδικασία για την κήρυξη της προς δημοσίευση διαθήκης ως κύριας, δεδομένου ότι, κατά το άρθρ. 808 παρ. 3 εδ. α’ ΚΠολΔ «Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας γίνεται με πράξη του αρμόδιου για την δημοσίευσή της ειρηνοδίκη, εφόσον πιθανολογηθεί γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη». Αφού ολοκληρωθούν τα ανωτέρω, ακολουθεί η διαδικασία της αποδοχής κληρονομίας ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Σε περίπτωση που ο θανών δεν κατέλειπε διαθήκη, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου για την επαγωγή του συνόλου της κληρονομιάς (κινητής και ακίνητης) στους πλησιέστερους συγγενείς του αποβιώσαντος. Επίσης, πρόκεται για διαδικασία που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι, το άρθρ. 1956 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 4055/2012 ορίζει ότι, «Ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο)», το δε άρθρ. 819 ΚΠολΔ, όπως ισχύει, ορίζει ότι «Ο Ειρηνοδίκης του Δικαστηρίου της κληρονομιάς με αίτηση του κληρονόμου ή κληροδόχου ή του εκτελεστή διαθήκης η οποία αναρτάται για δέκα (10) ημέρες σε ειδικό χώρο του καταστήματος του Ειρηνοδικείου χορηγεί το πιστοποιητικό για το κληρονομικό δικαίωμα. Το πιστοποιητικό (κληρονομητήριο) εκδίδεται από το γραμματέα του Δικαστηρίου και παραδίδεται με απόδειξη παραλαβής η οποία φυλάγεται στο αρχείο του δικαστηρίου».

Αν σας απασχολεί οιαδήποτε υπόθεση κληρονομικού δικαίου, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο δικηγορικό μας γραφείο και εμείς θα φροντίσουμε για την επίλυσή της υπόθεσή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, για να πετύχουμε το στόχο μας θα πρέπει να μας προσκομίσετε στην πρώτη μας συνάντηση ιδίως ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος, τυχόν διαθήκη και το τελευταίο εκκαθαριστικό σας σημείωμα.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *