Νέος Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 4738/2020

Ο ν. 4738/2020  περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί πλέον το βασικό νομοθετικό εργαλείο αναδιάρθρωσης οφειλών σε τράπεζες, εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης οφειλών-funds, Ελληνικό Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο υπάγονται φυσικά πρόσωπα με ή/και χωρίς πτωχευτική ικανότητα καθώς και νομικά πρόσωπα. 

Συνοπτικά οι δυνατότητες που προσφέρει ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας είναι οι εξής:

1) Μετά από εμπεριστατωμένη νομική μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Μετά την κατάθεση της αίτησης οι πιστωτές δύνανται, χωρίς να υποχρεούνται, να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Η δυνατότητα ρύθμισης θέτει ανώτατο όριο δόσεων και συγκεκριμένα έως διακόσιες σαράντα δόσεις για οφειλές στο Ελληνικό Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία και έως τετρακόσιες είκοσι δόσεις για χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, εταιρείες απόκτησης και διαχείρισης οφειλών-funds). Αν συναινέσουν ο οφειλέτης, η πλειοψηφία του ποσοστού του 60% των χρηματοδοτικών φορέων και τουλάχιστον ποσοστό 40% των πιστωτών με ειδικό προνόμιο υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης. Αν η πρόταση δεν ικανοποιεί τον οφειλέτη, μπορεί να υποβάλει αίτημα για διενέργεια τραπεζικής διαμεσολάβησης. Γενικά η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού σημαίνει ότι επιχειρείται η εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής λύσης ρύθμισης μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του. Για να προστατεύσει ένας οφειλέτης την περιουσία του και για να συναινέσουν οι πιστωτές σε αυτό είναι βέβαιο ότι ο οφειλέτης θα κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον ποσοστό 100% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας του, ώστε οι πιστωτές να μη βρεθούν σε χειρότερη θέση από ότι θα βρίσκονταν σε περίπτωση πλειστηριασμού.

2) Αν δεν βρεθεί λύση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οφειλέτης ή ο πιστωτής μπορεί να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, όπου στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, γίνεται ρύθμιση όλων των οφειλών για τρία έτη και μετά διαγράφονται τα υπόλοιπα χρέη, ενώ στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει ακίνητη περιουσία, οι οφειλές του διαγράφονται εντός ενός έτους, τα ακίνητα εκπλειστηριάζονται και στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει κύρια κατοικία και πληροί τα προβλεπόμενα εκ του νόμου κριτήρια, η πρώτη κατοικία μεταβιβάζεται σε ειδικό φορέα διαχείρισης και εν συνεχεία μισθώνεται στον οφειλέτη με δυνατότητα επιδότησης ενοικίου για δώδεκα έτη και με δικαίωμα εξαγοράς του ακινήτου μετά την λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληροί τα προβλεπόμενα εκ του νόμου κριτήρια εκπλειστηριάζεται και η πρώτη κατοικία.

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι σε θέση να αναλάβει τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσή σας, να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, να άγει τη διαφορά σε τραπεζική διαμεσολάβηση, να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο αρμόδιο Δικαστήριο ή/και να παρασταθεί για λογαριασμό σας προς υπεράσπισή σας σε περίπτωση που υποβληθεί σχετική αίτηση από τους πιστωτές. Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε τους κωδικούς του taxisnet, αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1), τα τρία τελευταία εκκαθαριστικά σημειώματα, πρόσφατη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση (Ε9), πρόσφατη μισθοδοσία ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας, αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανών, πρόσφατες αναλυτικές καταστάσεις οφειλών των πιστωτών, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και αντίγραφα των τραπεζικών συμβάσεων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ακινήτων, τρεις τελευταίες εκκαθαριστικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ με εμφανή την αντικειμενική αξία των ακινήτων, τυχόν ιατρικά έγγραφα που αποδεικνύουν προβλήματα υγείας και τυχόν βεβαιώσεις σπουδών τέκνων.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *