Οφειλόμενοι μισθοί και αποζημίωση απόλυσης

Σύμφωνα με το άρθρ. 648 παρ. 1 του ΑΚ «Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό». Το δε άρθρ. 652 παρ. 1 εδ. α’ του ΑΚ ορίζει ότι, «Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε»

Κατά το άρθρ. 653 του ΑΚ, «Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο ή το συνηθισμένο μισθό» και κατά το άρθρ. 655 του ΑΚ «Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά μονάδα ή κατ’ αποκοπήν ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ανάλογα με την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι, βασική υποχρέωση α) του εργαζόμενου είναι να παρέχει με επιμέλεια την εργασία για την οποία προσλήφθηκε και β) του εργοδότη είναι να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό στο συμφωνηθέντα χρόνο. Δυστυχώς, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο οι εργοδότες να καθυστερούν και να μην καταβάλλουν τους οφειλόμενους, βάσει των συμβάσεων εργασίας, μισθούς. Επίσης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που απολύονται εργαζόμενοι και δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης. Σημειώνεται ότι για την διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης υπάρχει αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την άσκηση της αγωγής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν το γραφείο μας, ώστε να τους εξηγήσουμε πλήρως τα δικαιώματά τους και να καταστρώσουμε τη στρατηγική μας όσον αφορά στην διεκδίκηση των οφειλομένων.

Σημειώνεται ότι αναλόγως της υπόθεσης, ενδέχεται να θεμελιώνεται και δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του εργαζόμενου από την μη πληρωμή των μισθών και της αποζημίωσης απόλυσης. Σε αυτή την κατεύθυνση ιδίως η υπ’ αριθ. 568/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με παρατηρήσεις Τσαχιρίδη, ΝοΒ 2019. 531 επ., δυνάμει της οποίας, εκτός από τους οφειλόμενους μισθούς, επιδικάστηκε στην εργαζόμενη και το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης. Πρόκειται για πρωτοποριακή δικαστική απόφαση, που αποτελεί σημαντική νομολογία, την οποία επικαλούμαστε σε ανάλογες περιπτώσεις.

Στην πρώτη μας συνάντηση είναι πολύ σημαντικό να μας προσκομίσετε α) αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σας, β) έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, γ) απόλυση, δ) πίνακα οφειλομένων (κατά μήνα και ποσό), ε) αντίγραφο της ταυτότητάς σας και ε) το τελευταίο σας εκκαθαριστικό σημείωμα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μας εκθέσετε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσής σας με μεγάλη ακρίβεια και προσοχή, ώστε να εξετάσουμε αν θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής σας βλάβης.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *