Χρήσιμα άρθρα από τον Σωκράτη Τσαχιρίδη

Δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Για τις αναγνωριστικές αγωγές και για τις καταψηφιστικές αγωγές, στις οποίες γινόταν τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης

Περισσότερα

Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου

Με το ν. 4738/2021 προβλέπεται υποβολή πτώχευσης μικρού αντικειμένου για φυσικά πρόσωπα που η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 350.000,00 ευρώ. Ειδικότερα,

Περισσότερα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας – Ν. 4738/2020

Ο ν. 4738/2020  περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί πλέον το βασικό νομοθετικό εργαλείο αναδιάρθρωσης οφειλών σε τράπεζες, εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης οφειλών-funds,

Περισσότερα
Καλέστε μας
Ή

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας