Αρθρογραφία

Νέο ηχηρό μπλόκο από τα δικαστήρια στα ξένα funds

Σημαντική μερίδα των δικαστηρίων δεχόταν ότι τα ξένα funds δε νομιμοποιούνται να εκδίδουν διαταγές και να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (όπως επίδοση επιταγών προς πληρωμή, επιβολή κατασχέσεων και διενέργεια πλειστηριασμών) για δάνεια και πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν με το ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων. Ωστόσο, αναπτύχθηκε γρήγορα και αντίθετη άποψη που νομιμοποιούσε τα ξένα funds. …

Νέο ηχηρό μπλόκο από τα δικαστήρια στα ξένα funds Διαβάστε Περισσότερα »

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης-μη διενέργεια πλειστηριασμού από fund

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1008/17-05-2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, ακυρώθηκε τόσο η επιβληθείσα επιταγή προς πληρωμή, όσο και η επιβληθείσα κατάσχεση σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας του εντολέως μας. Ειδικότερα, δυνάμει της ΜΠρΑθ 1008/2023, έγινε δεκτό, κατ’ αποδοχή των ισχυρισμών που πρότεινε ο Σωκράτης Οδ. …

Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης-μη διενέργεια πλειστηριασμού από fund Διαβάστε Περισσότερα »

Αναστολή εκτέλεσης επιταγής πληρωμής ποσού 229.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2118/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης επιταγής προς πληρωμή ποσού περίπου 229.000,00 ευρώ που συνέταξε και επέδωσε γνωστή εταιρία διαχείρισης σε βάρος εντολέα μας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του, η οποία πιθανολογήθηκε ότι θα ευδοκιμήσει. Είναι …

Αναστολή εκτέλεσης επιταγής πληρωμής ποσού 229.000,00 ευρώ Διαβάστε Περισσότερα »

Ακύρωση διαταγής πληρωμής εταιρίας διαχείρισης

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (η οποία δέχτηκε ότι οι εταιρίες διαχείρισης νομιμοποιούνται σε έκδοση διαταγών πληρωμής και κίνηση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου (ν. 4354/2015 και ν. 3156/2003) που εφαρμόστηκε για την πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων), η πάγια θέση του δικηγορικού μας γραφείου …

Ακύρωση διαταγής πληρωμής εταιρίας διαχείρισης Διαβάστε Περισσότερα »

Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού για οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 41/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η διενέργεια του πλειστηριασμού που είχε προγραμματιστεί σε βάρος της πρώτης και κύριας κατοικίας εντολέως μας στην Αλεξανδρούπολη, λόγω πιθανολόγησης α) ευδοκίμησης της έφεσής που έχει οριστεί για να συζητηθεί εντός του Μαρτίου του 2023 και β) …

Αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού για οφειλή άνω του 1.000.000,00 ευρώ Διαβάστε Περισσότερα »

Αναστολή εκτέλεσης κατά εταιρίας διαχείρισης για ποσό 153.000,00 ευρώ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 786/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η αναγκαστική εκτέλεση που επίσπευσε γνωστή εταιρία διαχείρισης (για λογαριασμού ξένου fund) σε βάρος εντολέα μας. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης επί τιτλοποιημένων απαιτήσεων εκκρεμεί ενώπον της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου …

Αναστολή εκτέλεσης κατά εταιρίας διαχείρισης για ποσό 153.000,00 ευρώ Διαβάστε Περισσότερα »

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 7960/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αδημ., 1) ανατέθηκε προσωρινά η αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου τέκνου στον πατέρα, 2) διατάχθηκε η μετοίκηση της μητέρας από την οικογενειακή στέγη, η οποία παραχωρήθηκε στον πατέρα και 3) απειλήθηκε σε βάρος της μητέρας προσωπική κράτηση ενός μηνός και …

Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα Διαβάστε Περισσότερα »

Επιδίκαση διατροφής ανήλικου τέκνου

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 9292/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, επιδικάστηκε υπέρ της εντολέως μας για λογαριασμού του ανήλικού τέκνου της, το ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή και καταδικάστηκε ο αντίδικος στα δικαστικά έξοδα της εντολέως μας. Καίτοι ο αντίδικος διέθετε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν …

Επιδίκαση διατροφής ανήλικου τέκνου Διαβάστε Περισσότερα »

Διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 11495/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, απαγγέλθηκε η λύση του γάμου εντολέως μας λόγω συνεχούς και αδιάλειπτης διάστασης με τη σύζυγό του που διήρκησε τουλάχιστον δύο χρόνια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι, καίτοι ο γάμος έλαβε χώρα στον Δήμο Άγιου Ιωάννη-Ρέντη, που …

Διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης Διαβάστε Περισσότερα »

Απόρριψη αίτησης συνεπιμέλειας-επικοινωνίας

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 316/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απορρίφθηκε πλήρως και ολοσχερώς η αίτηση του αντιδίκου πατέρα έναντι της εντολέως μας μητέρας για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο τους, ηλικίας περίπου δεκαπέντε μηνών. Σημειώνεται ότι …

Απόρριψη αίτησης συνεπιμέλειας-επικοινωνίας Διαβάστε Περισσότερα »